top of page
w.jpg

Ein nod yw darparu canolbwynt addysg gymunedol gynhwysol ac adnodd tir i feithrin bwyd, bywyd gwyllt a lles lleol

Gardd Gymunedol Conwy

Mae ffotograffau'n fynediad agored, neu wedi'u tynnu ar Fferm Henbant, ac maent yn arwydd o'r potensial ar gyfer Gardd Gymunedol Conwy fel y nodir ar y dudalen 'Ynglŷn'

Logo.png
SFGMemberLogo.JPG

Newyddion Diweddaraf

Rydym yn hapus i rannu ein gweledigaeth ar gyfer Gardd Gymunedol Conwy ar Fferm Twthill, Bodlondeb. Mae ei hanes, lleoliad, cysylltiadau trafnidiaeth a pherchnogaeth y Cyngor yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer bwrw ymlaen ag eco-brosiect uchelgeisiol ar gyfer tref Conwy. Mae arwyddion y gallai'r cae gael ei werthu i ddatblygwr preifat ac rydym yn awyddus i gadw a gwella cymaint o wyrddni â phosibl. Rydym yn cyfarfod â swyddogion y Cyngor y gwanwyn hwn ac yn drafftio achos busnes cryf i'w gyflwyno i'r Cabinet a chynghorwyr yn ddiweddarach yn y flwyddyn. Os ydych chi'n awyddus i helpu ein tîm craidd i ddatblygu ein cyllidebu, ariannu ac ymgorffori, cysylltwch â ni!

News

Cysylltwch â ni I gael y diweddara

  • Facebook
bottom of page